߂
֓w@ZYZq
I.Hauptwerk C-g'''
Principal 8'
Bourdon 8'
Octav 4'
Octav 2'
Mixtur
Trompete 8'
II.Brustwerk C-g'''
Rohrflote 8'
Gedecktflote 4'
Nasard 2 2/3'
Flote 2'
Terz 1 1/3'
Regal 8'
Pedal C-f'
Subbass 16'


II-I,II-P,I-P
Mechanical action
Neidhardt