߂
֓w@wZYq
I.Hauptwerk C-f'''
Preastant 8'
Bourdon 8'
Octav 4'
Waldflote 2'
Mixtur III
Trompete 8'
II.Brustwerk C-f'''
Gedackt 8'
Flote 4'
Principal 2'
Vox Humana 8'
Pedal C-d'
Subbass 16'
Octav (from Man I) 4'
Trompete (from Man I) 8'

Tremulant


II-I,I-P
Mechanical action
sy_
Young II