Militärparad
スウェ−デン艦隊
海軍 の 音楽
Åke Dohlinオ−ケドフリン 作品集

Åke Dohlin och Marinens musikkår i Karlskrona スウェ−デン 海軍 カ−ルスクル−ナ 軍楽隊
Dirigent och kompositör av samtliga marscher
Åke Dohlin

スウェ−デン語 による 20 ペ−ジ の 解説書付

(SWMAK-505)
曲 目

01. Militärparad 軍事 パレ−ド
02. Nordergutarna ゴットランド 第3 沿岸 砲兵 連隊
03. Skeppsgossen 少年 乗組員
04. Marsch till Hoglands Park ホグランド 公園 へ の 行進
05. Kustflottans Marsch 沿岸 警備隊 行進曲
06. Leve Flottan ! スウェ−デン 艦隊 万歳!
07. Kungamarsch
 国王 カ−ル グスタフ 16世 行進曲
08. Marcia Åke, översten 連隊長 オ−ケ エリクソン 行進曲
09. Marinens Officershögskolas Marsch 海軍 士官学校 行進曲
10. Blekinge Flygflottiljs Marsch ブレ−キンゲ 航空 部隊 行進曲
11. Kungsleden 国王 の 道
12. HMS Carlskrona 御召艦 カ−ルスクル−ナ
13. SjöLund 海軍 学術 協会
14. För Kustartilleriet 沿岸 砲兵 部隊へ
15. Blekinge Hemvärn ブレ−キンゲ 郷土 防衛隊

16. Svenska Officersförbundet スウェ−デン 将校 連盟
17. Under Svensk Örlogsflagga スウェ−デン 海軍旗 の もとに
18. S:t Johanneslogen Gustafs högtidsmarsch セイント ジョン
   - ロッジ グスタフ 式典 行進曲

19. Vittus
20. S:t Andreaslogen Carl Johans högtidsmarsch セイント
   アンドリュ−ロッジ カ−ル ヨハン 式典 行進曲

21. Svenske Kustbevakning スウェ−デン 沿岸 警備隊
22. Marinens Krigshögskolas Marsch 海上 戦争 技術 専修学校 行進曲
23. Vattenfall Driftvärns Marsch 瀑布 防御 行進曲
24. Under Amiralsflagge 艦隊 司令長官 の 旗 の もとに


価格:¥3,300-