Marinens Marscher
スウェ−デン 海軍 行進曲集

The Marches of the Royal Swedish Navy
by the Royal Swedish Navy Band
Marinens Musikkår
Dirigent: Per Ohlsson
スウェ−デン 王立 海軍 軍楽隊
スウェ−デン語 による 26ペ−ジ の 解説書付。 当 王立 海軍 及び
その 海軍 音楽 の 歴史に 関しては 英語による 解説も あり。

スウェ−デン 海軍 Svenska marinenスウェ−デン 国防軍 の
海事
業務 担当で の 2つ の 部隊 から 成っている。

1. Flottan (the Fleet) 艦隊船隊
2.
Amfibiekåren (the Amphibious Corps)−水陸 両用 軍団

(SWED-50)
曲 目

01. Signal Blås över
02. Marinens paradmarsch
03. Flottans defileringsmarsch (Reginamarsch)
04. Kustartilleriets defileringsmarsch (För Kustartilleriet)
05. Sydkustens marinkommandos marsch (Chefsmarsch)
06. Fjärde kustartilleribrigadens marsch
07. Karlskrona maringrupps marsch (Karlskrona artillerikårs marsch)
08. Öresunds marindistrikts marsch (På post för Sverige)
09. Västkustens marinkommandos marsch (Manövermarsch)
10. Göteborgs marinbrigads marsch (I Beredskap)
11. Ostkustens marinkommandos marsch (Amiral Wilhelm Dyrssen)
12. Andra kustartilleribrigadens marsch (Gardeskamrater)
13. Roslagens marinbrigads marsch (gamla marsch)
14. Södertörns marinbrigads marsch (På vakt vid Östersjön)
15. Fårösunds marinbrigads marsch (Nordergutarna)
16. Norrlandskustens marinkommando marsch (General Cederschiöld)
17. Kustflottans marsch
18. Marinflygets marsch (Adlerflug)
19. Ytattackens marsch (Svenska flottan)
20. Ubåtsvapnets marsch (Fladdrande fanor)
21. Minvapnets marsch (Viva Esperanto)
22. Det rörliga Kustartilleriets marsch (Den svenska kustjägaren)
23. Kustartilleriets stridsskolas marsch (För Fosterlandet)
24. Karlskrona örlogsskolors marsch (Avanti per Patria)
25. Berga örlogsskolors marsch (Vår Flotta)
26. Marinens officershögskolas marsch
27. Marinens krigshögskolas marsch
                   Total Time: 75:23


価格:¥3,300-