Musik & Tradition
スウェ−デン 陸軍 の 名門 セ−デルマンランド 連隊
200年 の 軍楽 & 連隊 行進曲集

スウェ−デン 陸軍 中央軍楽隊 & 近衛兵 ブラス アンサンブル
Arméns Musikkår, Ensambler ur Svea Livgardes Musikkår, Sångare ur Orphei Drängar
Dirigent Mats Janhagen

スウェ−デン語 による 24ペ−ジの 解説書付

(SWED-125)
曲 目
01. Igenkänningssignal (0:11)
02. Södermanlands regementes marsch (2:36)
03. Södermanlands regementes f d defileringsmarsch (2:22)
04. Förgaddringsmarsch 1864 (2:10)
05. Uppför backen på Malma hed 1862 (2:58)
06. Överste Cavalli Pansarmarsch (2:29)
07. Leve Översten (2:30)
08. Stäketmarschen (3:45)
09. Sörmlandsgripen (3:13)
10. Leopard-marsch (2:55)
11. Stridsfordorn 90, marsch (2:30)
 Södermanlands regementes musik 1774
  A) Åtta marscher för harmonimusik
12. No.1 Marsch (1:36)
13. No.2 Marsch (0:59)
14. No.3 Marsch (1:33)
15. No.4 Marsch (1:24)
16. No.5 Tropp, Presto (0:46)
17. No.6 Tropp, Presto (1:27)
18. No.7 Marsch (1:09)
19. No.8 Tropp (0:46)
   B) Ur elva stycken för pipor och trummor

20. No.8 Grenadieur Troop (0:41)
21. No.5 Revaille (0:27)
22. No.6 General Marsch (023)
23. No.11 Marsch (0:54)
24. No.9 Tappto (1:03)
25. Korumhymn med korumslag (1:35)
26. Psalm: Vår Gud är oss en väldig borg (2:16)
27. Carl XV:s sorgmarsch (9:56)
28. First Swedish Rhapsody (7:45)
29. Låstringe gånglåt (1:51)
30. Kungligt silverbröllop (2:18)
31. Sång till Södermanland (1:57)
 Traditionsvisor från Södermanlands regemente och bygd
32. Signal: Revelj (0:20)
33. Idag är det första maj (0:31)
34. Gammal marschvisa (0:26)
35. Halta Lotta (0:32)
36. Vingåkerdansen (0:42)
37. Uppställningssignal (0:10)
38. Trampa på (0:36)
39. Med gevär på axeln (0:25)
40. Regementets marschvisa (1:13)
41. Officerarnas matsignal (0:14)
42. Flugans paradmarsch (0:23)
43. En visa vill jag sjunga (Sörmlandsvisan) (0:46)
44. Södermanlands regementes marsch, sångversion (1:25)
             Total Time: 77:25

価格:¥3,500-